fbpx

How does the American justice system work? – Videó lecke – középhaladó

Az amerikai bírósági rendszer sok eleme van, és semmiképp sem mondható egyszerűnek. Ezen a videó leckén keresztül  megértheted a lényeget és közben megtanulhatsz 15 nagyon fontos jogi kifejezést angolul.

Full transcript of the video (a videó teljes szövege):

Traffic tickets, divorce, bankruptcy, for all cases that might land a person in court. American courts play a critical role in the US justice system by interpreting, making and holding laws. So how do they work? Well, power is shared between the federal government and state governments. State courts are allowed to hear most cases, like broken contracts, family disputes and robberies. But federal courts only handle certain types of lawsuits like cases that are governed by the US Constitution. At both the state and federal level, there are three levels of courts: trial courts, appellate courts and state Supreme Courts. State supreme courts usually have the final say, but some cases can be appealed to the US Supreme Court. The United States Supreme Court is the highest court in America and its decisions are binding in every court across the country.

Key words from the video (legfontosabb kifejezések a videoból):

case - ügy

court - bíróság

justice system - igazságügyi rendszer

laws - törvények

state court - állami bíróság (Amerikában egy-egy állam bíróságát hívják így)

hear a case - megtárgyal egy ügyet

broken contract - megszegett szerződés

federal court - szövetségi bíróság (Az egész USA-ra kiterjedő hatáskörű bíróság)

lawsuit - per

constitution - alkotmány

trial - bírósági tárgyalás

appellate court - fellebbviteli bíróság, ítélőtábla

Supreme Court - Legfelsőbb Bíróság (Amerika legnagyobb hatáskörrel rendelkező bírósága)

appeal to (a court) - fellebezést ad be (egy bírósághoz)

is binding - kötelező érvényű

GYAKORLATOK A VIDEÓBAN ELHANGZOTT LEGFONTOSABB KIFEJEZÉSEKHEZ:

Leave A Reply